Historik

Fungigårdens verksamhet har rötter i svampodlingsföretaget Funginova AB.

Funginova AB bildades 1984 av Göran och Lena Hansson, båda med bakgrund som forskare vid Lunds Universitet. Funginova betyder ”nya svampar” och affärsidén var att utveckla odlingstekniker för nya sorters matsvampar och därefter delta i kommersiell tillämpning av resultaten.

Den största insatsen var utvecklingen av en ny teknik för odling av ostronskivling. Denna matsvamp är relativt ny på den europeiska marknaden och man hade länge saknat rationella och pålitliga odlingsmetoder. Under en 10-års period utvecklade Funginova en sådan ny teknik, som sedan 1995 används i kommersiell produktion av ostronskivling. Odlingstekniken är också KRAV-godkänd sedan 1995.

Under åren arbetade Funginova också med forskning och utveckling av odlingstekniker för en rad andra intressanta matsvampar som stolt fjällskivling, shiitake, föränderlig tofsskivling, blåmusseron, toppmurkla, kantarell m.fl. Bland annat utvecklades en teknik att producera odlingsblock av stolt fjällskivling; dessa block kan planteras t.ex. i gräsmattan och ger vackra och delikata fjällskivlingar under svampsäsongen.